Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास

२१ वास्तव                  हावभाव : रोजचे अंगाचे विक्षेप
२२ भ्रांत                     हावभाव : संचाराच्या वेळचे विक्षेप
२३ वास्तव                  अभिनय : विक्षेपाचे वर्गीकरण करून शास्त्रात सांगितलेले
२४ भ्रांत                     अभिनय : वेताळ, स्मशान, खंडोबा इत्यादी संबंधक नेमके विक्षेप
२५ वास्तव                  नृत्य : प्रसिद्ध आहे
२६ भ्रांत                     नृत्य : पिंगा, अंगात येऊन नाचणे इ. इ.
२७ वास्तव                 नाटक : मनुष्यसमाजसंसारदर्शक
वास्तव ऊर्फ शुद्ध भ्रांत ऊर्फ शबल
२८ भ्रांत                     नाटक : देवासुरपिशाचसमाजदर्शक
२९ वास्तव                  कळसूत्र : मनुष्याकृती बाहुल्यांचे
३० भ्रांत                     कळसूत्र : पिशाचाकृती बाहुल्यांचे
३१ वास्तव                  घनाकृती : पशुपक्ष्यादींच्या
३२ भ्रांत                     घनाकृती : देवादानवांच्या
३३ वास्तव                  भांडी : स्वयंपाकपात्रे, सामान्य घरे, वाडे
३४ भ्रांत                     भांडी : देववेताळ यांच्या पूजेची साधी
                                उपकरणी, दगडाची व लाकडाची देवांची
                                साधी छपरे, साधे तकिये, ख्रिस्त्यांची
                                साधीं प्रार्थना-मंदिरे, साधी थडगी, इ. इ.

३५ वास्तव                  मूर्ती : पशुपक्ष्यादींच्या
३६ भ्रांत                     मूर्ती : रामकृष्ण, सैतान, देवदूत इत्यादींच्या
३७ वास्तव                 स्थापत्य : वाडे, किल्ले, कोट, घाट, इत्यादी
३८ भ्रांत                    स्थापत्य : देवळे, चर्चेस्, मशिदी इत्यादी
३९ वास्तव                 भूमिरचना : उद्याने, बागा, पदार्थसंग्रहभूमी, नगररचना
४० भ्रांत                    भूमिरचना : स्वर्ग, नरक, पाताळ, वायुलोक, चंद्रलोक इ. इ.