Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास

भारतीय विवाह-संस्थेचा इतिहास
(या लेखाकरिता कै. वि. का. राजवाडे यांनी केलेली टिपणे)

(१) कुटुंब

गोत्र गोत्रनाम आत्रेयः
कुल–कुलनाम अत्रेकुलपती : मुनीनां दशसाहस्त्रं योन्नदानादि पोषणात् ।।
अध्यापयतिविप्रर्षि रसौ कुलपतिः स्मृतः ॥ १ ॥
कुल या शब्दाचे दोन अर्थ :

(२) माता * व्यास - पराशर ऋषी व सत्यवती कुमारी यांचा पुत्र व्यास
पिता कानीन (आदि-६३). नंतर शंतनूचा विवाह त्याच सत्यवतीशी
पुत्र झाला. पुमान्स्, पुपुवस , पुपुमस् -

शंतनूला गंगेपासून कुमारीपासून सत्यवतीशी विवाह होण्यापूर्वी भीष्म झाला. भगिनी, भ्राता, पती, स्त्री, नृ, नर, नरी -
विचित्रवीर्याच्या धर्मपत्न्या अंबिका व अंबालिका यांच्या ठायी विचित्रवीर्य मेल्यानंतर व्यासांनी धृतराष्ट्र व पांडु हे दोन पुत्र उत्पन्न केले व दासीपासून विदुर झाला.
This is maternal filiation. [हे मातेपासून अपत्यत्व].