Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड बारावा (रघुनाथराव, बाजीराव)

श्रीरामचंद्र.

लेखांक ३८०.

गजश्रिया-विराजित-राजमान्य-राजश्री चिंतोपंत स्वामी गोसावी यांसि
पो।। सदाशिव चिमणाजी सचिव नमस्कार विनंती उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीय कुशल लिहित जावें विशेष पत्र पाठविलें तें प्रविष्ट जालें. किल्ले राजगड येथील असामीच्या वेतना-विशीं लिहिलें त्यास सालगुदस्ताचें किल्ले- मजकूरचें देणेंच राहिले आहे या अन्वयें हेही राहिलें सालमारचा अर्थ तरी हा कालपर्यंत किल्लेमारचा तहबंद जाला नाहीं ठराव होऊन तह-बंद जाला म्हणजे निमेसिमे ऐवज पाववावयाचा तो पावल *रा।। छ २२ रबिलाखर बहुत काय लिहिणें हे विनंती.

 

 

 

********************************************** समाप्त ****************************************