Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड बारावा (रघुनाथराव, बाजीराव)

श्री.

लेखांक ३७५.

298 2

साहेब मेहेरबान अन्याबा साहेब व बाबा साहेब मेहेरबान सलामत हूं.
साहेब मुष्फक मेहेरबान अजी कमतरीन महमद जाफर व रजेबदीन व महमद इमान देसमुख पा।। पोटवदे दुवा सलाम महवद मकसूद आ की येथील खैर सला जाणोन साहेबीं आपली खैर अफीयत हमेशा कलमीं करीत जाणें. दिगर आम्ही साहेबाची वाट पाहतों परंतु आपले येणें होत नाहीं तर आतां आपण यावें तुम्हीं आलियावांचून येथील बंदोबस्त होत नाहीं. कितेक वर्तमान जबानीं खंडोजी वायकर सांगता मालूम होईल. विस्तार काय ल्याहावा ? र॥ मल्हारजी नाईक यांनीं पत्र लि॥ आहे त्याजवरून सर्व विदित होईल. आपण त्याजला पत्र एक लेहून पाठवावें, म्हणजे सर्व कामाचा बंदोबस्त होईल. ज्यादा काय लिहिणें ? हे किताबत.

गणराज गौरीसुत ।
लाल आंग मे बभुत ।
जिसके मुख पंच्यामृत ।
जमे दुत भागत ॥१॥
नामा दरजी जुलाम ।
विठूराजका गुलाम ।
हूवा दुनियामें बदनाम ।
उने नाम डुबाया ॥२॥
नामा माने नहीं । श्रीमार्गेश्वर वद्य ७.