Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड बारावा (रघुनाथराव, बाजीराव)

श्री.

लेखांक ३७८.

आशिर्वाद विनंति उपरि. आपण मजला येण्याविशीं च्यार पत्रें पाठविलीं त्यास मी पत्राची वाट न पाहावी. निरोपाबरोबर आपली भेट घ्यावी. परंतु घरांत दोघी मुलींस समाधान फार नाहीं आ ती अवस्था राणुजी मातरे यांस पुसावी. ईश्वरू कांहीं आरोग्य पडलें म्हणजे सेवेशीं येतो. कांहीं दुखण्याचें श्वेत कृष्ण जालें म्हणजे मजला कांहीं गुंता नाहीं. रागें न भरावें. मी आपला काय नाश केला असेल तो समक्ष विनंती करीन. मी कांहीं चोरी एक पैशाची केली नाहीं. चोरी ऐसी माझे आंगी लागली, तरी मनास येईल तैसें पारपत्य योजावें आणि चोरी च केली ऐसें पारपत्य योजावें आणि चोरी च केली ऐसें असतें तर मजला अन्नावस्त्राची तारांबळ कशास व्होती ? जितका गांवचा हिशेब मजला ठाऊक आहे तितका दाखवीन. कळावें. पत्रें आपली फार आलीं म्हणोन रागें न भरावें. फार काय लिहिणें ? लोभ करावा

हे विनंति. रा।। माघ शु।। ३.