Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड बारावा (रघुनाथराव, बाजीराव)

श्री.

लेखांक ३७९.

विनंति उपरि. आपण मुलामाणसांस पाठवावयाचा निश्चय केला होता त्यांत कांहीं विपर्यास ऐकतो. त्यास चित्तांत विपर्यास काडीमात्र न आणितां सुखरूप मार्गस्थ करावीं. येथें आल्यावर दुसरा अर्थ किंवा किंत चित्तात न आणावा. वारंवार काय ल्याहावें ? दुसरा अर्थ घडावयाचा नाहीं. बहुत काय लिहिणें ? लोभ कीजे हे विनंति.