Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड बावीसावा (१७९२-९३)

पत्र कृष्णराव तात्या यांस नरसीभट                                              लेखांक २४६.                                                      १७१५ वैशाख वद्य २.
यानी मागितल्यावरून छ १६ सवाली.

राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री कृष्णराव तात्या स्वामीचे सेवेसी-
पो गोविंदराव कृष्ण सां नमस्कार विनंति उपरि एथील कुशल जाणून स्वकीयें लिहित जावे विशेष वो राजश्री नरसींभट काकीरवार यांस सरकारातून वर्षासन सालाबाद शंभर रुा ऐन मनुष्याबाबत आठेचाळीस बारमाही एकूण एकसे आठेचाळीस रुा पो सेवली एथील ऐवजी आहे त्यास वर्षासनाची बाकी सन १२०१ पावेतो तीनसे व सालमार सन १२०२ बाबत एकसे आठेचाळीस एकूण च्यारसे आठेचाळीस रुपये येणे याकरितां मल्हारी जासूद रवाना केला आहे सदरहू ऐवज राजश्री बाळाजी रघुनाथ यांजकडे पावता होऊन उत्तर यावे यास दिवसगत लागो नये रा छ १६ माहे सवाल बहुत काय लिहिणे लोभ असो दीजे हे विनंति.