Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड अठरावा (शिवकालीन घराणी)

लेखांक ६१

श्रीगणेशाय नमः
श्रीभोवानी प्रसन्न

यादीदास्ती जागीर माहादाजी निंबाळकर पैकी खालिसा.

 

लेखांक ६२

श्रीराम.

यादिदास्त कानू मलिकअंबर व तनखा मोगलाई प्रा। पुणे सरकार जुनर मो। होन प॥ ९०६३२॥। = । वजा सोडीपायपोसी खर्चपटी.

डीपायपोसी खर्चपटी सो व॥ मोईन प॥
७०००  ८३६३२
दर होनास रुपये ३॥। प्रमाणें तनखा दिवाण मोगलाई  रुपये
  ३३९८७६॥।.॥
देह बदेही देहे २९० मो। कानू होन प॥  

(पुढें गहाळ)