Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड तेरावा (थोरले माधवराव)

                                                               पत्रांक १३.

इ. स. १७६५ ता. १७ जून                                                   श्री.                                                       ज्येष्ठ वद्य १४


राजश्री कृष्णाजी गोपाल स्वामी गोसावी यांसिः
सेवक चिंतो विठल नमस्कार विनंति. उपरी. आम्ही काल रवीवारीं दोन प्रहरी निघोन थेरगांवास आलों. आज प्रातःकाळीं स्नानसंध्या उरकून चांदवडास तुह्मी लिहिल्याप्रों संध्याकाळी दाखल होतों. राजश्री नानास विनंति करून मंगळवारीं नानाचा मुहूर्त आहे, त्या मुहूर्ते निघोन लौकर चांदवडास आले पाहिजे. मंगळवारचा मुकाम चांदवडास करूं नये. पांच सात कोस अलीकडे यावयाची सला देणें. याउपरी गुंता राहिला नाहीं. पागा लौकर बोलाऊन तयारी करावी. आम्ही चांदवडीं वाट पहातो. हें च पत्र नानास दाखवणें. बहुत काय लिहिणें ? रा। सोमबार प्रहर दिवस सकाळचा हे विनंती.