Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड तेरावा (थोरले माधवराव)

                                                               पत्रांक ८.

१७६४ ता. १८ आक्टोबर                                             श्रीपांडुरंग.                                                 १६८६ अश्विनवद्य ८


मा। अनाम देशमुख व देशपांडे पा। एदलाबाद यांसी मानाजी सिंदे खमस सितैन मया व अलफ. पा। मजकूरची मनमू पेशजीपासून राजश्री रामचंद्र हरी यांजकडे चालत असतां हालीं तुह्मीं कमाविसदारासीं मिळोन घसघस करितां ह्मणोन हुजूर विदित जाहलें. तरी ही गोष्ट उपयोगी पडणार नाहीं मशार-निलेसी रुजू राहने. पेशजी-प्रमाणे यांच्या इतल्यानें काम-काज करीत जाणें. जाणिजे छ २२ रबिलाखर मोर्तबसुद


16 1                           16 2

                                                                               बार