[३०४]                          ।। श्री ।।                         

श्रीमत्मरमहंसपरिव्राजिकाचार्यब्रह्मानंदाश्रमस्वामीनारायण.

स्वस्तिश्री कृष्णाजी भिकाजी फडनीस यांस पूर्वीं पाक्ती रुपयांची हुंडी पा॥ होती. त्यांत मुदत एक महिन्याची होती. त्यास मुदत जाहलियावर हुंडीचे रुपये ३६ छत्तीस लक्ष्मण आबाजी याचे विद्यमानें वैशाख शु।। सप्तमीस पावले. लि॥ मित्ती जेष्ठ वद्य ७.