Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

व्यक्तिनामव्युत्पत्तिकोश

नर्मदे [ नर्मदे ] ( दासींचीं नांवें पहा)

नागरे [ नागरिके ] ( ,, )

नागाजी [ नागादित्य ] (आदित्य पहा) 

नागूबाई [ नागा (विशेषनाम ) = नागूबाई ] 

नागेश [ नाग +ईश = नागेश अथवा नाक + ईश = नाकेश = नागेश ]

नागोजी [ नागादित्य ] (आदित्य पहा) 

नानबा [ ज्ञानदेवः = नानबा, नाना, नानी F. ]

नाना १ [ ज्ञानदेवः ।] ( नानबा पहा ) 

-२ [ ज्ञानदेव ] ( नानू पहा)

नानाजी [ ज्ञानी = नाना ( knowing) ] 

ननी १ [ ज्ञानदेवः ] ( नानबा पहा ) 

-२ [ नना ( आई) = ननी = नानी (स्त्रीनाम )] (भा. इ. १८३४) 

-३ [ ज्ञानदेव ] (नानू पहा) 

नानू १ [ ज्ञानदेव = ग्यान किंवा नान ( एकशेष ). 
ममतादर्शक ( ग्यानू, नानू) 
स्त्रीलिंग (ग्यानी, नानी)] (भा. इ. १८३६ ) 

-२ [ ज्ञानदेवः याचा एकशेष = ज्ञानः = नाना, नानू ] 

नारा [ नारद = नारअ = नारा ] नारा शब्द नारायणाचा एकशेष आहेच. शिवाय नारद शब्दाचा हि अपभ्रंश आहे. नामदेवाच्या एका पुत्राचें नांव नारा होतें.

निवृत्तीनाथ [ निर्वृति beatitude = निवृतीनाथ ]

परसाजी, परसोजी [ परशुरामादित्य = परस (एकशेष ) + जी = परसाजी, परसोजी ] (आदित्य पहा)

पांडुरंग [ पांडुरांग = पांडुरंग ] पांडुरांग असा उच्चार आमजन व देशस्थ कोठें कोठें करतात. (भा. इ. १८३३)

पापा [ पापः (संस्कृत पुरुषनाम) = पापा (पुरुषनाम)] (हें नाम सध्यां बाटलेल्या मुसलमानांत आढळतें )
(भा. इ. १८३४) 

पिरी [ प्रीति = पिरइ = पिरी ( स्त्री नाम) ] (भा. इ. १८३३) 

पिर्ती [ प्रीति = पिर्ति, पिर्ती (स्त्रीनाम )] (भा.इ. १८३३) 
पिर्‍या १ प्रीतक = पिरअअ =पिरा, पिर्‍या (पुरुषनाम)] ( भा. इ. १८३३) 

-२ [ प्रियः = प्रियू = पिर्‍यू = पिर्‍यो = पिर्‍या (माहाराचें नांव) ]