Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड तेरावा (थोरले माधवराव)

                                                               पत्रांक ७.

१७६४ ता. २८ मे                                                           श्री                                                  वैशाख वद्य १३ शके १६८६ 


राजश्री रामचंद्र हरी गोसावी यांसिः-
अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य स्नो। माधवराव शिंदे दंडवत सु।। अर्बा सितैन मया व अलफ. तुम्हीं पत्र पाठविलें तें पावलें. लेखनार्थ अवगत जाहला. ‘खासा स्वारी या प्रांतास आल्यावरील माहलचें वर्तमान साहेबांस पुढें येऊन निवेदन करूं’ म्हणोन लिहिले ऐसियासि एक मजलीच्या मुकामास तुम्हीं भेटीस येणे. वर्तमान मनास आणिलें जाईल जाणिजे छ २६ जिलकाद बहुत काय लिहिणे हे विनंति.


23 2                           23 1