मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड वीसावा (शिवकालीन घराणी)

लेखांक ७                                                                                                                          १५५८                                                                                                                                                        

इनामती कृस्णभट बिन हिरण्यभट व रुद्रभट बिन रघुनाथभट
कृस्णभट बिन हिरण्यभट मालूम
केले जे आपणास इनाम दर सवाद        

इनाम दर वाचण्यासाठी ईथे क्लीक करा