Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड वीसावा (शिवकालीन घराणी)

लेखांक २                                                                                                                          १३७० कार्तिक शुध्द ७

                                                                                                                                                             तालीक

ईकौलनां अज रख्तखाने खुदायवद मलिक अजमअल अकरम मलिक तुजार हवालदार बदरगै मुन मुस्ताफाबाद व बाजे माहाल समत जुनर व प॥ चाकण व पुणा व प॥ सुपे व सीरवळ व बारामती व + + + + बिजानेबु कुमाजी केबाजी देसमुख व बाजे नि॥ देसाई व मोकदमानि व सेटिये व माहाजनानि व रयानि व नफर साकिनानि प॥ सुपासीवळ बिदानद सु॥ इहिदे खमसीन व समान मया बाबे कौलनामा ऐसा जे तुमचे बाबे जनाबाशी अलपनाह काजी हसीब अज औलादी हजरती काजी मनसूर आरीबु मालूम केले जे विलायती बरे पडिली + + + + + + + + कौल मर्‍हामती + + + + + + + + + + + + मालुमाती खातिरेसी आणौउनु रेवाज बाला कौल सादर असे सुखे कीर्दी मामूर बेमुरवत होऊन करणे मोर्तब

तेरीख ५
रमजानु