Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड वीसावा (शिवकालीन घराणी)

लेखांक ९                                                                                                                                    १५६१ ज्येष्ठानंतर                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          तालीक

अज रख्तखाने राजश्री शाहाजी राजे दामदौलतहू बजानेब कारकुनानि हाल व इस्तकबाल व देसमुखानि कर्याति बारामती बिदानद सु॥ अर्बैन अलफ दरवज बदल इनाम धर्मोजी काटे देसमुख कर्याती मजकूर जमीन चावर ४ च्यारी बित॥

दर सवाद कसबे बारामती चावर दोनी                               दर सवाद मौजे मलेद चावर एक
                      २                                                                             १
दर सवाद मौजे रुई चावर एक                                          लग
                     १                                                            ०

देखील नख्तबाबा महसूलबाब व कुलकानू अजरामर्‍हामती आले असे दुमाले करणे तालीक घेऊन असेल इनामदारास परतोन देणे दर हर साल खुर्द खताचा उजूर न कीजे मोर्तब*