Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड तेरावा (थोरले माधवराव)

                                                               पत्रांक ६.

१७६४ ता. १० मार्च                                                         श्री                                                  फाल्गुन शुद्ध ७ शके १६८५  


राजश्री जगंनाथ गणेश दि।। कृष्णराव गोविंद कमाविसदार पा। येदलाबाद गोसावी यांसिः-
अखंडित-लक्ष्मी-अलंकृत-राजमान्य नेता माधवराव सिंदे दंडवत सु।। अर्बा सितैन मया व अलफ. राजश्री रामचंद्र हरी नि।। चिंतो विठल यांची मजमू प।। मजकूरी आहे. त्यास मजमूचे काजकाम मशार-निलेचे होतें सुरळीत घेत नाहीं म्हणोन मशार-निले यांनीं हुजूर लेहून प।।. त्यावरून हें पत्र तुम्हांस सादर केलें असे तर सुदामत-प्रमाणें मशार-निलेचे हातें मजमूचें काज-काम यथास्थित घेणें. जाणिजे छ ६ माहे रमजान बहुत काय लिहिणें हे विनंति.


17 1                                                              2 2