Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड एकोणीसावा (१७७९-१७८४)

                                                                                          लेखांक ४.
१७०१ कार्तिक शु।। ७ (५१)                                              श्री.                                                        १३ नोव्हेंबर १७७९.

राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री कृष्णराव स्वामींचे सेवेसीं :-
पो। बाळाजी जनार्दन सं॥ नमस्कार विनंति उपरी. येथील कुशल जाणून स्वकीय लिहीत जावें. विशेषः- राजश्री पाटीलबावा यांचे तरफेनें हैदरखान यांजकडे. जावयास राजश्री त्रिंबकराव आपाजी आले आहेत. लौकरच तुह्मांपासीं पावतील. याउपरी सत्वर निघोन दरमजल जावें. तुह्मी व मशारनिले व रास्ते यांजकडील गोविंदराव त्रिवर्गाची एकवाक्यता, एक बोलणें असावें. हें सर्व मशारनिले यांसीं बोलण्यांत आलें. *सारांष, तिघांचें बोलणें एक घडत असावें. दरज आंत बाहेर न पडावी. र॥ छ ४ जिल्काद. बहुत काय लिहिणें ? लोभ असों दीजे. हे विनंति.

पै॥ छ २२ जिल्काद, सन समानीन.