मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड एकोणीसावा (१७७९-१७८४)

                                                                                          लेखांक ३.
१७०१ आश्विन वद्य ७                                                  श्री.                                                          ३१ आक्टोबर १७७९.

राजश्री कृष्णराव स्वामींचे सेवेंसीः-
विनंति उपरी. तुम्हांस जातेसमंई सर्व मजकूर सांगितलाच आहे. राजश्री नरसिंगराव व गोविंदराव नारायण सांगतील. त्याप्र॥ नवाबबहादर यांची खातरजमा करावी. करार जाल्याप्र॥ इकडील किमपि गुंता नाहीं. र॥ छ २० सवाल. हे विनंति. पौ। छ २७ जिल्काद, सन समानीन.