Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड सहावा (१८ वे शतक)

[ ६०१ ]

श्री.

शक १६५०

राजश्री उदाजी पवार, राजश्री मल्हारजी होळकर साहेब दि॥ पंतप्रधान.

कबुलत मंडलोई कानगोई पा। बागोद सरकार मांडवगड़ सन ११३७ कारणे ऐसाजे. परगणे मजकूरची खंडनी सायेर राहदारी फशल केले. मोकरा रुपये १९०१ कबूल केले.