Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

राजवाडे यांचा जीवन परिचय

राजवाडे यांच्या आयुष्यातील कालानुक्रम

 जन्म : १२ जुलै १८६४   मृत्यु : ३१ डिसेंबर १९२६

 वर्ष    घटना
 इ. स. १८६४ दि. १२ जुलै    राजवाड्यांचा पुणे शहरी जन्म.
 इ.स. १८६७   राजवाड्यांचे वडील काशीनाथ बापजी यांचा मृत्यू
 इ.स. १८७२   राजवाड्यांचा धुळाक्षर शिकण्यास प्रारंभ.
 इ.स.१८७६   राजवाड्यांचा दुय्यम शिक्षणाकरिता बाबा गोखले यांच्या इंग्रजी शाळेत प्रवेश.
 इ.स. १८७६   राजवाड्यांचा भाव्यांच्या इंग्रजी शाळेत प्रवेश.
 इ. स. १८८०   राजवाड्यांचा रेव्हरंड बोमंट यांच्या इंग्रजी शाळेत सातव्या इयत्तेत प्रवेश.
 इ.स. १८८२   राजवाडे मॅट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण.
 इ. स. १८८३   राजवाड्यांचा उच्च शिक्षणास्तव मुंबईच्या एलफिन्स्टन कॉलेजात प्रवेश.
 इ.स. १८८४   राजवाड्यांचे वडीलबंधू श्री. वैजनाथ काशीनाथ राजवाडे यांना डेक्कन कॉलेजात फेलो नेमण्यात आले.
 इ. स. १८८६ ते १८९०   राजवाड्यांचे, उच्च शिक्षणार्थ डेक्कन कॉलेजात वास्तव्य.
 इ. स. १८८७   राजवाड्यांचे वडीलबंधू श्री. वैजनाथ काशीनाथ राजवाडे यांची कराची येथील कॉलेजात प्रोफेसरचे जागेवर नेमणूक.
 इ. स. १८८८   राजवाड्यांचा विवाह रा. गोडबोले यांची मुलगी. मथुबाई, पुणे शहरी, सासरचे नाव अन्नपूर्णाबाई.
 इ. स. १८९०   राजवाड्यांची मुंबई विश्वविद्यालयाची बी. ए.ची जानेवारी परीक्षा उत्तीर्ण.
 इ. स. १८९०   राजवाड्यांच्या अस्सल व विश्वसनीय इतिहास साधने शोधण्याच्या खटपटीस प्रारंभ.
 इ. स. १८९१   राजवाड्यांनी पुण्याच्या न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये जानेवारी शिक्षकाची नोकरी पत्करणे.
 इ. स. १८९२   राजवाड्यांच्या कुटुंबाचा मृत्यु.
 इ.स. १८९३    राजवाड्यांचा न्यू इंग्लिश स्कूलमधील शिक्षकाचे जागेचा राजीनामा.
 इ. स. १८९४   कोल्हापूर येथे कै. अण्णा विजापूरकर यांनी समर्थ वर्तमानपत्र काढण्यास प्रारंभ. या पत्रात राजवाड्यांचे लेख प्रसिद्ध होत असत.
    ग्रंथमाला मासिक पुस्तक कै. अण्णा विजापूरकर यांनी प्रसिध्द करण्यास प्रारंभ केला. म. इ. साधने खंड २-३-५-६ व ८ या मासिकात प्रसिद्ध झाले.
    राजवाड्यांनी भाषांतर मासिक प्रसिद्ध करण्यास प्रारंभ केला. हे मासिक इ. स. १८९७ च्या ऑगस्टपर्यंत सुरू राहून बंद पडले. राजवाडयांच्या प्लेटोच्या रिपब्लिक (प्लेटोचे सुराज्य) चे भाषांतर राजवाडयांनी सुरू केलेल्या भाषांतर मासिकात प्रसिद्ध होण्यास प्रारंभ.
 इ. स. १८९५   राजवाड्यांची व कै. श्रीमंत सर सयाजीराव महाराज गायकवाड यांची भेट व भाषांतर मासिकाच्या प्रति दरसाल विकत घेण्याचा श्रीमंतांचा हुकूम.
 इ.स. १८९७ ते १८९९   राजवाड्यांच्या मराठ्यांच्या इतिहासाच्या साधनांच्या पहिल्या खंडाचे प्रकाशन. या खंडाच्या प्रकाशनाविषयी राजवाड्यांनी या खंडाच्या प्रस्तावनेत खालीलप्रमाणे खुलासा केला आहे. हा खंड तीनदा छापला. शेवटचा खंड मोदवृत्त छापखान्यांत इ. स. १८९९ मध्ये छापला.
 इ.स. १९००   राजवाड्यांच्या मातुश्रींचा मृत्यु.
 इ स. १९००   म. इ. साधनें खंड २ दोन
    म. इ. साधनें खंड ४ चार
    म. इ. साधनें खंड ३ तीन
 इ. स. १९०१   महाराष्ट्र सरस्वती मंदिर मासिकाचे प्रकाशनास प्रारंभ.
 इ. स. १९०२   मराठयांच्या इतिहासाची साधने खंड ५ पांच
 इ.स. १९०३   राजवाड्यांचा निजाम हैदराबाद संस्थानातील बीड, पैठण, जोगाइचे आंबे इत्यादी स्थळी प्रवास.
    म. इ. साधने खंड ८ आठ
    राजवाड्यांची श्री. नानासाहेब देव व भास्कर वामन भट यांच्याशी सातारा येथे प्रथम भेट व राजवाड्यांकडून नानासाहेब देवांस जुन्या दासबोधाची हस्तलिखित प्रत व गिरिधरांच्या कवितांच्या हस्तलिखित बाडांची प्राप्ती.
 इ.स.१९०३ ते १९०५   राजवाड्यांचा तंजावर व आसपासच्या प्रांतात प्रवास. म. इ. साधने खंड ६ प्रस्तावना.
 इ.स.१९०४   मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड सात ७
    राजवाड्यांचा मिरज व आसपासचे प्रदेशात प्रवास
    निबंधरचना. राजवाड्यांचे स्वहस्ते केलेले टिपण.
    राजवाड्यांचे धुळे शहरी प्रथम आगमन.
 इ. स. १९०५   मराठयांच्या इ. साधने खंड (६) सहा.
    श्री रामदास आणि रामदासी ग्रंथमाला सुरू करण्यांत इ.स. १९०५ येऊन श्रीसमर्थांच्या ग्रंथराज दासबोधाचें (श्री कल्याणस्वामी लिखित) सत्कार्योत्तेजक सभा धुळे यांचेकडून प्रकाशन.
 इ. स. १९०५   राजवाड्यांची चाळीसगाव तालुक्यातील उद्ध्वस्त पाटण शहरास ज्योतिषी भास्कराचार्यांच्या शिलालेखाचे वाचनार्थ धुळेकर ऋणानुबंधी मित्रांसमवेत भेट.
 इ. स. १९०५   राजवाड्यांच्या इतिहास संशोधन मंडळ स्थापन करण्याच्या कल्पनेचा उगम. (म. इ. सा.खंड ६ च्या प्रस्तावनेत राजवाड्यांनी पान ९७ वर ही कल्पना नमूद केली आहे.
 इ.स. १९०६   पुण्यास भरलेल्या शारदोपासक संमेलनाचे राजवाडे अध्यक्ष (राजवाड्यांनी स्वहस्ते केलेले टिपण).
 इ.स. १९०६   प्रभात मासिक कै. गोविंद काशीनाथ चांदोरकर यांनी प्रसिध्द करण्यास प्रारंभ  केला.
 इ.स. १९०६   राजवाड्यांस दरसाल रुपये १२५ सवाशे कै. श्रीमंत बाळासाहेब मिरजकर यांनी देण्यास प्रारंभ केला.
 इ.स. १९०६   विश्ववृत्त मासिक अण्णा विजापूरकर यांचेकडून प्रसिध्द करण्यास प्रारंभ.
 इ. स. १९०७   राजवाड्यांचे साता-यास वास्तव्य. (राजवाड्यांचे स्वहस्ते केलेले टिपण)
 इ.स. १९०७   समर्थ विद्यालयाची तळेगांव दाभाडे येथे स्थापना.
 इ.स. १९०८ सप्टेंबर ते १९०९   सातारा, मिरज येथे वास्तव्य. (राजवाड्यांचे स्वहस्ते केलेले टिपण)
 इ.स. १९०८   राजवाड्यांचा तळेगाव दाभाडें येथे वास्तव्य करण्यास प्रारंभ.
 इ.स. १९०९   मराठयांच्या इ. सा. खंड १० दहा.
 इ.स.१९०९   व्याकरण (राजवाड्यांचे स्वहस्ते केलेले टिपण)
    राजवाडे ज्ञानेशरीचे प्रकाशन - प्रकाशक सत्कार्यो- इ. स. १९०९ जून त्रयोदशी १३त्तेजक सभा धुळे. बीड शहरातील (निजाम हैदराबाद संस्थान) पाटांगण देवस्थानाचे मठाधिपति मथुरानाथ गोसावी यांनी ही पोथी राजवाड्यांस दिली.
 इ. स. १९१०   राजवाड्यांची चुलती लक्ष्मीबाई यांचा मृत्यु.
    इतिहास (राजवाड्यांचे स्वहस्ते केलेले टिपण)
 इ. स. १९१०   राजवाडे व त्यांचे पुणेकर ऋणानुबंधी यांचेकडून पुण्याच्या भारत-इतिहास-संशोधक मंडळाची स्थापना.
 इ.स. १९१२   मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड १६ सोळा.
 इ. स. १९१२   मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड १२ बारा.
 इ.स. १९१२   मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड १५ पंधरा.
    विजयादशमी सुबंतविचार ग्रंथाचे प्रकाशन.
 इ. स. १९१३   मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड १७ सतरा.
 इ. स. १९१४   मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड १९ एकोणीस.
 इ. स. १९१४]   मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड १८ अठरा.
 इ. स. १९१५   मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड २० वीस.
 इ. स. १९१५   श्रीरामदास आणि रामदासी मासिकाचा प्रारंभ. पहिल्या अंकाचे प्रकाशन. सत्कार्योत्तेजक सभा धुळे.
 इ.स. १९१६   इतिहास आणि ऐतिहासिक मासिकाच्या प्रकाशनास प्रारंभ. प्रकाशक सत्कार्योत्तेजक सभा धुळे. या मासिकाच्या चवथ्या वर्षाचा पहिला अंक प्रसिद्ध झाला. त्यानंतर अंक ३३, ३४, ३५, ३६ प्रसिध्द व्हावयाचे राहिले होते. त्याऐवजी संस्कृत भाषेचा उलगडा हा ग्रंथ देण्यात आला.
 इ. स. १९१५   कार्तिक राजवाड्यांचा बैतूल व मुळताई प्रांताकडे प्रवास
 इ. स. १९१७   राजवाड्यांचा नष्ट झालेल्या पुरातन तगर शहराच्या शोधार्थ बदामी, बल्लारी वगैरे शहरांकडे प्रवास. पुण्याच्या भारत-इतिहास-संशोधक मंडळाशीं केलेले संबंध.
 इ. स. १९१८   मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड २१ एकवीस.
 इ.स.१९२०   संस्कृत भाषेचा उलगडा या ग्रंथाचे प्रकाशन.
 इ. स. १९२२   राधामाधव विलास चंपू ग्रंथाची प्रसिद्धी.
 इ. स. १९२४   महिकावतीच्या बखरीची प्रसिद्धी.
 इ. स. १९२६   राजवाड्यांनी पुण्यास कै. डॉक्टर केतकर यांच्या बंगल्याशेजारी भाडयाने बंगला घेऊन  वास्तव्य केले होते. तो बंगला सोडून देऊन त्यांचे धातुकोश-रचनार्थ धुळयास आगमन, व नाशकास प्रयाण.
    राजवाड्यांचे नाशिक येथे प्रकृतिस्वास्थ्यास्तव श्री. श्रीधर गोविंद काळे यांचे येथे वास्तव्य व पुण्यास प्रयाण.
    राजवाड्यांचे धातुकोश रचनेस्तव धुळ्यास आगमन व निधनापावेतो धुळ्यास वास्तव्य
 इ. स. १९२६,  ३१ डिसेंबर 
  राजवाड्यांचे धुळे येथे आकस्मिक निधन.