Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड तेरावा (थोरले माधवराव)

                                                               पत्रांक २.

१७६३ ता. २४ जान्युआरी                                               श्री                                                      माघ शुद्ध १० शके १६८४


राजश्री चिमाजी नारायण कमावीसदार पा। येदलाबाद गोसावी यांसीः-
अखंडित लक्ष्मी अलंकृतराजमान्य स्ने।। जनकोजी सिंदे दंडवत सु।। सलास सितैन मया व अलफ राजश्री रामचंद्र हरी यांस प।। -मजकूर येथील मजमूची असामी करार करून पाठविले असेत तरी यांचे हातें प।।-रचें मजमूचें कामकाज घेत जाणे. यांसी वेतन सालिना रुपये ५०० पांचसे रुपये करार केले असेत प॥-मजकूरच्या ऐवजीं पावते करून स्वामिसेवा घेणें.

जाणिजे छ ९ रजब बहुत काय लिहिणे हे विनंती.

2 1                                                                 2 2