Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड आठवा (१६४९-१८१७)

[ १९३ ]                                        श्री महालक्ष्मी प्रा।.                                      
                                                        ˜   श्री.    °                                       श्रीमहालक्ष्मी
                                               त्रैलोक्याभयदात्रीश्रीकर -                             २१ सप्टेंबर १७९६.
                                             वीरनरेश्वरी l मुद्रा तस्या
                                             जगन्तातुर्वर्वर्ति सकलेश्वरी ll          
                                                                                                           

आज्ञापत्र श्री देवी संस्थान क्षेत्र करवीर याणी राजमान्य राजश्री सुबराव पंडित अमात्य यासी आज्ञा केली ऐसीजे : - पेशजी किल्ले गगनगड जकायतच्या ऐवजी वो। राजश्री रघुनाथ भट सावगावकर प्रधान नि।। सस्थान याचे विद्यमानें वर्षासन शारदी नवरात्र उत्साहास नक्त रुपये व सामान नारळ व पाने विडेची व सुपारी व हळद व सोंल येणेंप्रमाणें चालत होतें प्रस्तुत हल्लीमानीमुळें ऐलीकडे येत नाहीं याजवरून आज्ञापत्र सादर होऊन सस्थान नि।। गडी पाठविले आहेत. नवरात्र उत्साह समीप आला आहे. त्यास पूर्ववत नगद रुपये व सामान पाठवून द्यावे. बहुत काय लिहिणें. सुमा सबा तिसैन मया व अलफ जाणिजे. रवाना छ १९ माहे रबिलावल.
                                                                                      लेखनसीमा.