Deprecated: Required parameter $article follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $helper follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $type in /home/samagrarajwade/public_html/libraries/regularlabs/src/Article.php on line 57

लेखांक २४०                                                                                                                              १५७१
                                                                                             

रुजू
निगावान                                                                          177

अज दिवाण ठाणे पा। पुणे ता। मोकदमानि मौजे मोरगौ पा। मा। मु॥ खमसैन अलफ बो। माहादाजी गोसावी मुकाम मोरगौ पा। मा। मालूम केले जे आपणास इनाम बा। खु॥ छ १९ माहे जिल्हेज पौ। छ २३ माहे मोहरम सन खमसैन अलफ तेथे मजमून की बो। माहादाजी गोसावी सो। श्री हुजूर एउनु मालूम केले जे देवाच्या देवळानजीक विहीर आहे त्याखाले जमीन बिघे 305६ सा आहे ते सालाबाद चालत आली आहे बिता।

देउळापासून आग्नी भागी                      देउळापासून नैरुत्य कोनी
विहिरनजीक जमीन 305३                        वाडियानजीक जमीन बिघे
                                                        तीन 305

एणेप्रमाणे सालाबाद चालिले आहे परंतु भोगवटियाकारणे कागद नाही तरी साहेबी नजर एनायत फर्माउनु सदरहू जमीनीचे खुर्दखत मर्‍हामत केले पाहिजे दरीबाब सरंजाम होए मालूम जाले तरी श्री भगवंत मोरेस्वर सो। मोरगौ देवळानजीक जमीन बिघे 305६ सदरहूप्रमाणे कीर्दी करून सबजी व फुलझाडे व हरजिनस पेरतीस ते दुमाले करणे उजूर न करणे तालीक घेउनु असेली परतोन देणे दर हर साल उजूर न करणे पा। हुजूर शाहा अजम हैदरशा ह्मणौउनु रजा बा। रजा बा। भोगवटियाप्रमाणे सालाबाद चालिले असेली तेणेप्रमाणे चालवणे तालीक घेउनु असेली इनामदारमजकुरापासी फिराउनु देणे मोर्तब सुद

                                                                                                                                 72